Ušetřinapojištění.cz

Pojištění Vás a vašich nejbližších

Vybereme pro Vás dle zvolených kritérií vhodné řešení pro případ:

  • smrti
  • úrazu
  • invalidity
  • pobytu v nemocnici
  • ušlého výdělku

 

Jste OSVČ?

Mysleli jste na to, co v případ úrazu nebo nemoci?

Zajistěte svůj příjem a buďte zajištni před nenadálými událostmi,jako je úraz nebo onemocnění:

Zajištění příjmu OSVČ v případě úrazu nebo nemoci:

 

  • muž 35 let zámečník  -  pojistné plnění 21 000 Kč / měsíčně za 680 Kč
  • muž 39 let instalatér  -  pojistné plnění plnění 21 000 Kč /  měsíčně za 720 Kč
  • muž 44 let automechanik  -  pojistné plnění 21 000 Kč / měsíčně za 777 Kč

U OSVČ není nutnost dokládat pracovní neschopnost, jen nezbytnosti léčení úrazu nebo nemoci lékařem.

Tyto příklady jsou modelové,cenu pojištění ovlivňuje zdravovní stav klienta.


V praxi se setkáváme že většina pojistných smluv zahrnuje pouze pojistné krytí jenom v případě smrti nebo úrazu.

Pojištění bohužel nezahrnuje jak připojištění pobytu v nemocnici z jakékoliv příčiny, nebo náhradu ušlého výdělku související s úrazem nebo nemocí.

V případě vážnějšího úrazu nebo nemoci se klient dostane do pracovní neschopnosti a je odkázaná na nemocenské pojištění, které mu nepokryje stávající příjem. Při delší pracovní neschopnosti, například měsíc a více, je už znatelný propad příjmu.

Jsme schopni nastavit smlouvu tak, aby Vám tato rizika pokrývala a měli jste zabezpečený stálý příjem nejenom v případě úrazu, ale i nemoci.


U pojištění dětí se setkáváme často s tím, že dítě vykonává sportovní činnost a není na tuto činnost připojištěno.

V případě úrazu je pak pojistné plnění kráceno, nebo zcela odmítnuto.V případě pojištění pobytu v nemocnici se často stává, že riziko je sjednáno pouze v případě úrazu a ne nemoci.

Pak bohužel není pojistné plnění vyplaceno, což se z naší zkušenosti stává docela často.


Dále se zabýváme zajištění příjmu osvč, ať vykonává jakoukoliv činnost.

V případě jakékoholiv omezení nebo úplné indispozice z důvodu úrazu nebo nemoci, je pak lklient zcela bez příjmu, ale povinnost platit pravidelné výdaje mu nezanikaji.

Jsme schopni nastavit limity tak, aby pokrývaly pravidelné nucené výdaje a klient nezůstal zcela bez finančních prostředků.

Copyright © 2021 ušetřinapojištění.cz. All Rights Reserved.