Ušetřinapojištění.cz

Pojištění majetku

Vybereme pro Vás tu nejlepší variantu při výběru pojištění:

  • bytu
  • domu
  • hospodářských budov
  • rekreačních objektů

Provedeme revizi stávajících smluv a upravíme tak, aby odpovídaly současnosti.

Při výběru nebo změně Vaší majetkové smlouvy, jsem schopni vyjednat pojistné podmínky přímo pro Vás.

Analyzujeme rizika a pojištění navrhneme tak, aby opdpovídalo přímo Vašim představám a zahrnovala všechna možna rizika.

V praxi se setkaváma často s tím, že klienti sice majetkové pojištění mají, ale například u pojištění domacnosti nemají sjednané riziko přepětí, nebo odpovědnost vůči sousedům, kdyby způsobili škodu, například vytopením. Často si zaměnují toto pojištění s pojištěním odpovědnosti a pak při pojistné události, není vyplaceno pojistné plnění, neboť toto připojištění nemají sjednáno. U pojištění domů se setkáváme s nepojištěním rizik elektromotorů a zatečení střešní krytinou, pojištění plotů a náraz dopravního prostředku.

Tyto rizika jsme Vám schopni dopojistit a v případě jakékoliv pojistné události jsem nápomocni při hlášení škody.

Copyright © 2021 ušetřinapojištění.cz. All Rights Reserved.